Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / บริการกำจัดตัวเรือด

ตัวเรือด (Bed Bug)

เรือด ( Bedbug) เป็นแมลงขาปล้องที่เป็นปรสิต อยู่ใน Phylum Arthropoda, Class Insecta มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Cimex lectularius

ลักษณะทั่วไป
เรือดมีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง
เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ตัวแบน ปากเป็นแบบเจาะ-ดูด (piercing-sucking type) มีลักษณะโค้งงอ
และสามารถพับเก็บภายในร่องด้านหน้าส่วนหัวได้ ขาของเรือดเป็นแบบขาเกี่ยว (clinging leg) ซึ่งจะมี
ลักษณะเด่นคือ ปล้อง tibia เป็นง่าม และขาปล้องสุดท้าย คือ claw จะยาวโค้งคล้ายตะขอ

ที่อยู่อาศัย
มักพบเห็นเรือดอาศัยอยู่ตามร่องเพดานหรือรอยแตกของพื้นบ้าน เตียงไม้ และซอกตะเข็บของที่นอน
เรือดเป็นปรสิตที่ไม่ได้อยู่กับ host แต่จะกัด host เมื่อรู้สึกหิว และมีความปราดเปรียวในเวลากลางคืน

การแพร่กระจาย
เรือดเป็นแมลงที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว แพร่จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งโดยไต่ไปตามฝาผนัง ท่อน้ำ
การระบาดของเรือดมักพบที่บริเวณที่อยู่อาศัยที่ขาดการดูแลและเอาใจใส่เรื่องของความสะอาดของเครื่องนอน

วงจรชีวิต
เรือดตัวเมียวางไข่ตามร่องกระดาน หรือรอยแตกของพื้นบ้าน ตะเข็บที่นอนและเสื้อผ้า เรือดตัวเมียตัวหนึ่ง
จะวางไข่ได้ครั้งละ 200-500 ฟอง ตัวอ่อน (nymph) ฟักออกเป็นตัวภายใน 4-21 วัน หรือระยะจาก
ไข่เป็นตัวเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน

หลักการทำบริการ กำจัดตัวเรือด
ใช้เครื่องดูดฝุ่น ดูดตามแหล่งหลบซ่อนตัวเรือด เช่น ตะเข็บที่นอน พนักเตียง ใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อน
ซึ่งความร้อนที่มากกว่า 45 องศา
ใช้เครื่องพ่นไอร้อนแห้ง ร้อนมากกว่า 100 องศา สามารถฆ่าตัวเรือดได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่กำจัดได้ ตั้งแต่
ไข่ ตัวอ่อน และ ตัวเต็มวัยเพื่อความมั่นใจ ต้องใช้สารเคมี ที่มีประสิทธิภาพ ฉีดพ่นขอบประตู หน้าต่าง