Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าแรก / บริการของเรา / บริการอบพ่น / ฆ่าเชื้อ


การบริการอบ / พ่นฆ่าเชื้อ

บริษัท ซี ซี เอส จำกัด ขอน้ำเสนอบริการ การอบ/พ่น ฆ่าเชื้อโรคที่ประสิทธิภาพของ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(UMONIUM38 ® INSTRUMENT) ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งเชื้อไวรัส
ทำให้ท่านมีสุขภาพอนามัยที่ดี

การบริการ การอบพ่น/ฆ่าเชื้อ (Disinfection)
ซีซีเอส มีประสบการณ์และความชำนาญในการอบห้องหรืออาคารเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในห้องทำงาน
ที่มีบุคคลจำนวนมากใช้ร่วมกัน หรือห้องที่มีบุคคลเข้า – ออกพลุกพล่าน เช่น สถานที่ทำงาน โรงแรม
โรงภาพยนตร์ ห้องประชุม ฯลฯ
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการรับรองให้นำเข้าและจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เหมาะสมที่จะใช้ในการป้องกัน และกำจัดจุลินทรีย์ ที่เป็นอันตราย
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และไม่มีสารตกค้างก่อมะเร็ง

การบริการ การอบพ่น/ฆ่าเชื้อ (Disinfection)
• เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
• ทำบริการโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
• หลังการอบพ่นเรียบร้อย ต้องปิดห้อง อย่างน้อย 60 นาที

แสดงความแตกต่างของจานเพาะเลี้ยงเชื้อก่อนและหลังการอบ/พ่นฆ่าเชื้อโรคด้วย
(UMONIUM38 ® INSTRUMENT)