บริษัทป้องกัน กําจัดปลวก กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

บริษัท ซี ซี เอส จำกัด

“เรามุ่งมั่นให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเจตนาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ในปัจจุบัน ทำให้อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์นานาชนิด กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเพิ่มขึ้น เช่น การเกิดโรคที่มาจากยุง เนื่องการการออกหาอาหาร ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การระบาดของหนู เนื่องจากการผสมพันธุ์ของหนูเพิ่มขึ้น การทำลายและการแพร่กระจายของปลวกเนื่องจากปลวกชอบอากาศร้อน ส่วนแมลงสาบจะเป็นผู้อยู่รอดจากเหตุการณ์นี้ เนื่องจากมีความอดทนสูงต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในอีกทศวรรษข้างหน้า มีการคาดการณ์ว่าสัตว์และแมลงต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น และจะกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น

CCS ผู้นำด้านการบริการป้องกัน กำจัดปลวก แมลง และ สัตว์รบกวน ที่ลูกค้าเลือกใช้มากกว่า 100,000 รายทั่วประเทศ เรามีทีมงานคุณภาพคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และ วางแผน ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างประสิทธิภาพ บริการของ CCS ยังครอบคลุมไปถึงการกำจัดหนู กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดแมลงบิน นอกจากนี้เรายังมีบริการอบฆ่าเชื้อโรค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการจัดการเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ภายในสำนักงาน บ้านพัก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยการทำงานของ CCS ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อบพ่นฆ่าเชื้อโรค

บริการด้านการอบพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในทุกสภาพผิว

ป้องกันและกำจัดปลวก

ปลวกถือเป็นภัยเงียบที่คอยสร้างปัญหาให้กับบ้านและที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างยาวนาน วิธีการที่ดีที่สุดคือการวางแผนป้องกันในช่วงการออกแบบโครงสร้างตัวบ้านหรืออาคาร หากเป็นบ้านที่สร้างแล้ว ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนที่ภัยเงียบนี้จะคุกคามคุณ!

ป้องกันและกำจัดมด

มดตัวเล็ก ใครว่าเรื่องเล็ก มดจะเข้ามามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัย และยังทำอันตรายกับมนุษย์โดยการกัดหรือต่อย

ป้องกันและกำจัดแมลงสาบ

แมลงสาบ เป็นแมลงดึกดำบรรพ์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกที่ กินได้ทุกอย่าง และมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์กว่า 4,000 ชนิดทั่วโลก โดยส่วนมากที่พบในประเทศไทยนั้น มีไม่กี่สายพันธุ์

ป้องกันและกำจัดแมลงบิน

แมลงบินต่างๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นแมลงวันหรือแมลงหวี่ ที่นอกจากจะสร้างความรำคาญในชีวิตประจำวันให้กับมนุษย์แล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย ซึ่งแมลงรบกวนเหล่านี้

ป้องกันและกำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคหลายชนิดสู่ มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis), โรคไข้หนู (Murine Thyphus, Scrub Thyphus), กาฬโรค (Plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ

1.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา และพูดคุยถึงปัญหา

2.

นัดสำรวจ

ทีมสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ ประเมินปัญหา เพื่อการให้บริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

3.

ทำบริการ

ทีมบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าให้บริการตามนัดหมาย

4.

ติดตามผลและดูแลต่อเนื่อง

ติดตามผลการทำบริการ แก้ไขปัญหา และ ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องกำจัดปลวกและแมลงกับ CCS?

“เราใส่ใจคุณภาพงานบริการ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านของเรา”

ความปลอดภัยของสารเคมี

สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

งานบริการที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ

ประสบการณ์ด้านการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนมายาวนานกว่า 40 ปี ทีมงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านชีววิทยาของแมลงและวิธีการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ

การตรวจสอบคุณภาพงานบริการแบบครบวงจร

ระบบการนัดหมายและให้บริการลูกค้า เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหางานบริการอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

CCS ดำเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล เรามีการควบคุมกระบวนการทำงานที่ชัดเจน การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems Limited (URS)

CCS ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมใช้ผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

CCS เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อคนและสิ่งแวดล้อม

CCS ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการบริการ (มอกS) และเป็นที่ยอมรับ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สาระน่ารู้

แมลงเม่ามาจากไหน?

แมลงเม่าส่วนใหญ่มาจากรังตามต้นไม้และรังใต้ดิน แสงจากหลอดไฟจะดึงดูดให้แมลงเม่าบินเข้ามาในบริเวณบ้านเพื่อที่จะขยายพันธุ์ เมื่อมันหาที่ลงได้แล้ว มันจะเริ่มทำการผสมพันธุ์ แมลงเม่าจะสลัดปีกของมัน

Read More »

คําถามที่พบบ่อย

วิธีการป้องกันและกำจัดปลวกของCCSมี 2 ระบบ ได้แก่

  1. ระบบเคมี แบ่งเป็น2ระยะ
    • ระยะก่อสร้างบ้านหรืออาคาร : การวางระบบท่อตามแนวคานและการอัดสารเคมีลงดินให้ทั่วพื้นที่ในขณะก่อสร้างสามารถป้องกันและกำจัดปลวกที่โครงสร้างของตัวอาคารได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ
    • เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว : เราสามารถป้องกันและกำจัดปลวกได้โดยการอัดสารเคมีเข้าระบบท่อที่วางไว้ หากบ้านหรืออาคารที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ไม่มีการวางระบบท่อเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกไว้ เราจะทำการเจาะพื้นคามแนวคานเพื่ออัดสารเคมีลงในดินด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง
  1. ระบบเหยื่อ เป็นการวางแนวป้องกันปลวกรอบนอกตัวอาคาร ไม่ให้ปลวกเข้ามาในบ้านหรืออาคารได้ โดยสถานีเหยื่อสามารถดึงดูดปลวกให้เข้ามากินเหยื่อและนําอาหารกลับสู่รังปลวก เพื่อการกำจัดปลวกแบบยกรัง

การคิดค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ 2ปัจจัยหลัก คือ

  1. ขนาดพื้นที่และลักษณะโครงสร้างของตัวบ้านหรืออาคาร
  2. วิธีการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสภาพหน้างานที่ต่างกัน

การแก้ไขปัญหาปลวกและแมลง มีแนวทางในควบคุมและกำจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือรบกวนลูกค้า โดยที่ทางCCSจะดูแลท่านอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหา เราจะรีบทำการแก้ไขให้ภายใน24ชั่วโมง

การแก้ไขปัญหาปลวกและแมลง มีแนวทางในควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่สร้างความเสียหาย

การเลือกระบบป้องกันและกำจัดปลวกที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัย ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ ลักษณะโครงสร้างของตัวอาคาร สภาพความรุนแรงของปัญหา ผู้อยู่อาศัย (เช่น มีคนชรา คนป่วย เด็ก สัตว์เลี้ยง ที่ต้องระวังและให้ความสำคัญ)

เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด ควรมีการดูแลและป้องกันปลวกอย่างสม่ำเสมอโดยทีมงานมืออาชีพ ที่จะทำการอัดสารเคมีเป็นประจำทุก1-3 ปี โดยจะทำการติดตามผล และมีการตรวจเช็คอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปลวกซํ้า

สารเคมีที่CCSเลือกใช้ทุกชนิด ต้องผ่านการทดสอบและรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เรามีการกำหนดมาตรฐาน วิธีการ และปริมาณการใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สำคัญคือจะต้องปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเคียง

CCS บริษัทกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน ที่ลูกค้าบ้านและธุรกิจไว้วางใจเสมอมา เราพร้อมให้บริการ ให้คำปรึกษา และแนะนำงานบริการ ข้อมูลด้านแมลงและสัตว์รบกวน

CCS ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข มานานกว่า 40 ปี และ เราขอดูแลท่านตลอดไป

Play Video
Play Video

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save