บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

ข่าวสาร

การบริจาคเพื่อสมทบทุนแก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


7 เมษายน 2565


เราครอบครัว CCS เล็งเห็นความสำคัญการเกิดมะเร็งในเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขไทย ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  CCS ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ให้กับศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มะเร็งเด็ก) ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการหายขาดจากโรค CCS พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------------------------------------

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก ซี ซี เอส และนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!

Hot Line: 062-682-3866
Line: @ccspestcare
E-mail: contact@ccspestcare.com
Inbox: https://bit.ly/2I61zMD

#ccspestcare #กำจัดมด #บริการกำจัดมด #มด

Back