บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

ข่าวสาร

ทำไมต้อง CCS ?


31 พฤษภาคม 2565


ทำไมต้องกำจัดปลวกและแมลงกับ CCS

“เราใส่ใจคุณภาพงานบริการ เพื่อความสุขของทุกคน”

ระบบการทำงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูง

 • ความปลอดภัยของสารเคมี
  สารเคมีที่ใช้ทุกชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   
 • คุณภาพงานบริการโดยบุคลากรมืออาชีพ
  ประสบการณ์ด้านการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ มายาวนานกว่า 40  ปีพนักงานบริการทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านชีววิทยาของแมลงและวิธีการใช้สารเคมี
   
 • การตรวจสอบคุณภาพงานบริการแบบครบวงจร
  ระบบการนัดหมายและให้บริการลูกค้า เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหางานบริการอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง


การรับรองระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

 • ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ซี ซี เอส มีการควบคุมกระบวนการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบอย่างระบบ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.
   
 • ซี ซี เอส ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้การประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลง   และสัตว์รบกวนตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   
 • ซี ซี เอส เป็น สมาชิกกลุ่มผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย ตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

-----------------------------------------------------------------------------

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก ซี ซี เอส และนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!

Hot Line: 062-682-3866
Line: @ccspestcare
E-mail: contact@ccspestcare.com
Inbox: https://bit.ly/2I61zMD

#ccspestcare #แมลงสาบกระโดด #Leproach

Back