บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

บริการของเรา

การวางแนวป้องกันและกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

จากศึกษาและวิจัยวงจรชีวิตของปลวกค้นพบว่า “การติดตั้งสถานีเหยื่อ” สามารถดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินเหยื่อในสถานีพร้อมนำอาหารกลับสู่รัง ทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดสารยับยั้งการลอกคราบและการเจริญเติบโตสู่ประชากรปลวกทั้งหมด เป็นผลทำให้ปลวกตายยกรัง โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม > ข้อมูลเพิ่มเติม >

การป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารระหว่างการก่อสร้าง

การวางท่อน้ำตามแนวคานคอดิน
การอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน
การฉีดเคลือบผิวดิน

การวางระบบท่อและการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน

การวางระบบท่อของ ซี ซี เอสเป็นวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี เนื่องจากเป็นการจัดการที่โครงสร้างพื้นฐานของตัวอาคาร

การอัดสารเคมีชนิดน้ำป้องกันและกำจัดปลวก มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก่อนการเทพื้นปูน
อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินตามแนวคานคอดินด้านใน และฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดินภายในพื้นอาคารทั้งหมด

ขั้นที่ 2 ภายหลังการปลูกสร้างเสร็จแล้ว (ก่อนการเทพื้นคอนกรีตรอบนอกตัวอาคาร)
อัดฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดินตามแนวรอบผนังอาคารภายนอก

บริษัทฯ ยินดีรับประกันผลงานที่ได้รับการบริการป้องกันปลวกระบบวางท่อ เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงอายุการรับประกัน

การป้องกันและกำจัดปลวก สำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง

การเจาะพื้นชั้นล่าง
การอัดสารเคมีชนิดน้ำ
การใส่สารเคมีชนิดผง

การบริการสำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง

  1. เจาะพื้นชั้นล่างตามแนวคานเพื่ออัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง ให้ดินบริเวณนั้นมีความเป็นพิษต่อปลวก และสามารถครอบคลุมถึงแมลงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น มด ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำรอบนอกตัวอาคารทั้งหมดอีกครั้ง
  2. การใส่สารเคมีชนิดผงกำจัดปลวก ณ บริเวณจุดที่พบปัญหา ตามแนวทางเดินของปลวกที่เข้าทำลายสถานที่ หรือทรัพย์สินภายในสถานที่
  3. หลังจากการทำบริการเจาะพื้นและฉีดพ่นสารเคมีครั้งแรกแล้ว ทีมบริการจะนัดเข้าทำการตรวจเช็คติดตามผลทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา หากพบปัญหาจะทำการใช้สารเคมีชนิดผงในการป้องกันกำจัด

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม