บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

มด (Ants)

มดตัวเล็ก ใครว่าเรื่องเล็ก ในแง่ที่เป็นโทษนั้นมดจะเข้ามามีส่วนแบ่งในอาหารและที่อยู่อาศัย ทำให้ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากทุกปีในการป้องกันกำจัด และยังทำอันตรายกับมนุษย์โดยการกัดหรือต่อย พร้อมทั้งปล่อยน้ำพิษลงไปในรอยแผลที่กัดหรือต่อยนั้นทำให้รู้สึกเจ็บปวด มดเกือบทุกชนิดใช้ปากกัดแต่บางชนิดก็ต่อยด้วยเหล็กในที่อยู่ปลายท้องและมีบางชนิดที่ทำอันตรายมนุษย์ได้ทั้งกัดและต่อยทำให้บริเวณนั้นมีอาการบวม ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับอาการแพ้ของแต่ละคนและตำแหน่งของร่างกายที่ถูกกัดต่อย อีกทั้งยังสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อยู่อาศัยหรือสถาประกอบการของคุณอีกด้วย

มด เป็นแมลงสังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยแบ่งได้ดังนี้

 1. ราชินี (queen)
 2. มดเพศผู้ (male)
 3. มดงาน (worker)

 

มดราชินี

มีขนาดใหญ่กว่าชนิดอื่นภายในรัง มีปีก อกหนา ท้องใหญ่ ทำหน้าที่สร้างรังและวางไข่ ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในรัง

มดเพศผู้

มีปีก ส่วนอกหนาแต่น้อยกว่าราชินี มีหน้าที่ผสมพันธุ์ซึ่งจะมีจำนวนน้อย

มดงาน

เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ไม่มีตาเดี่ยว มีหน้าที่ออกหาอาหาร สร้างรัง รักษารัง ดูแล และ ะปรับพฤติกรรมการหาอาหารของมด
มดสามารถหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืน กินอาหารได้หลากหลายชนิดสามารถเก็บอาหารไว้ในกระเพาะจนเต็ม แล้วนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกตัวอื่นภายในรัง โดยสำรอกออกมา

 

พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร

มดใช้ฟีโรโมน (pheromone) ในการติดต่อสื่อสาร โดยอาศัยหนวดและขาคู่หน้า ฟีโรโมนมีหลายชนิด เช่น ฟีโรโมนนำทาง ฟีโรโมนเตือน และฟีโรโมนอื่นๆ

 • อาณาจักรของมดประกอบด้วย นางพญา มดตัวผู้ มดงาน และมดทหาร
 • อัตราส่วนของมดเมื่อเทียบกับมนุษย์ มีจำนวนเท่ากับ มนุษย์ 1 คน : มด 1 ล้านตัว
 • มดมีประสาทรับรู้กลิ่นดีมากพอๆ กับสุนัข
 • มดสามารถยกของที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวเองได้ถึง 50 เท่า
 

 

การทำบริการกำจัดมด

 • สำรวจพื้นที่บริเวณที่เกิดปัญหา สำหรับการวางแผนแบบผสมผสานในการป้องกันและกำจัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำบริเวณรอบนอกอาคารและจุดที่มีรังมด
 • การฉีดพ่นสารเคมีชนิดเจลบริเวณแหล่งอาหาร และทางเดินของมด
 

 

คลิกเพื่อติดต่อเราทันที

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
เพื่อปรึกษา
และพูดคุยถึงปัญหา

 • 5 ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพ
 • contact@ccspestcare.com

นัดสำรวจ

ทีมสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่
ประเมินปัญหา เพื่อการให้บริการ
ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

 • ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สะดวก และรวดเร็ว

ทำบริการ

ทีมบริการ
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้าให้บริการตามนัดหมาย

 • บุคคลากรมืออาชีพ
 • อุปกรณ์มาตรฐาน

เฝ้าดูแลคุณ

ติดตามผล
งานบริการถึงปัญหา-การแก้ไข
และเฝ้าดูแลอย่างต่อเนื่อง

 • รับประกันผลงาน
 • ให้คำแนะนำ/ปรึกษา

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา