บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

TH | EN

บริการของเรา

เชื้อโรค (Disease)

แบคทีเรียและเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นและมีอุณหภูมิที่อบอุ่น แตกต่างจากไวรัส ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียถึงหนึ่งร้อยเท่า ไวรัสจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เมื่ออยู่ในสิ่งมีชีวิตและเมื่อกระจายตัวถึงจุดหนึ่งก็จะก่อให้เกิดอาการของโรคต่างๆเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปทั่วที่พักอาศัยได้ด้วยมือของมนุษย์ ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน นอกจากนี้ เชื้อโรคยังสามารถลอบไปในอากาศโดยแฝงตัวไปกับฝุ่นละอองหรือของเหลวที่กระเซ็นออกจากปากหรือจมูกของมนุษย์ในขณะไอ จาม หรือสนทนา

คุณรู้หรือไม่ว่า...

ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม แบคทีเรียอย่างอีโคไล (Escherichia coli) สามารถแบ่งตัวได้ทุกๆ 20 นาที นั่นหมายความว่าภายใน 8 ชั่วโมง แบคทีเรียสามารถแตกตัวออกเป็น 17 ล้านตัว


แหล่งเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปในที่พักอาศัยได้แก่

 • อาหารและน้ำที่ปนเปื้อน
 • พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู, ก๊อกน้ำ, รีโมตโทรทัศน์ และโทรศัพท์
 • บริเวณทำความสะอาดและที่ทิ้งขยะ เช่น ถังขยะ อ่างล้างมือ, อ่างล้างจาน, ห้องน้ำ
 • ขยะในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร, กระดาษชำระและผ้าอ้อมที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ผ้า, ฟองน้ำ และแปรงสีฟันที่สกปรก
 • สัตว์เลี้ยงและสัตว์รำคาญอื่นๆ เช่น หนูและแมลงวัน
 • แขกผู้มาเยือน

การบริการอบหรือพ่นฆ่าเชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย

เชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและแพร่กระจายจากคนสู่คนในรูปแบบต่างๆ เช่น การหายใจ การบริโภคอาหาร แมลงพาหะ และสัมผัสโดยตรงจากบริเวณที่มีเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่คำนึงถึงสุขอนามัยที่ดี การทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับเชื้อลดลงตามได้วยสาระน่ารู้

 • เชื้อไวรัส คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก เล็กกว่าแบคทีเรียหลายเท่า
 • ไวรัส จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของสัตว์อื่นๆ เสมอ ไม่สามารถอยู่อย่างอิสระได้
 • แบคทีเรียสามารถมีชีวิตอยู่ภายนอกได้อย่างอิสระ
 • ยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าไวรัสได้ แต่ฆ่าแบคทีเรียได้

ขั้นตอนการทำบริการ

 • สำรวจพื้นที่บริเวณที่เกิดปัญหา สำหรับการวางแผนแบบผสมผสานในการป้องกันและกำจัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เตรียมพื้นที่บริเวณที่เข้าทำบริการ โดยการคลุมป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู สวิทช์ไฟฟ้า คียบอร์ด และโทรศัพท์
 • ทำบริการฆ่าเชื้อโรคในการอากาศโดยวิธีการพ่นละอองไอน้ำ (ULV) เพราะสามารถฆ่าเชื้อที่มีอนุภาคขนาดเล็กบนกำแพง และพื้น
 • ปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้อประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนเปิดเพื่อระบายอากาศและกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม