บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

TH | EN

บริการของเรา

ยุง (Mosquitoes)

 

ยุง (Mosquitoes) มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis) หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะแตกต่างกันมากแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ (Egg) ระยะลูกน้ำ (Larva) ระยะตัวโม่ง (Pupa) และระยะตัวเต็มวัย (Adult) ระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละระยะต้องมีการลอกคราบ (Molting) โดย ยุงแต่ละชนิดจะมีวงจรชีวิตที่ยาวนานแตกต่างกัน เช่น ยุงลายจะมีอายุประมาณ 7 วัน

 


  • ยุงก้นปล่อง นำโรคมาลาเลีย,โรคฟิลาเรีย ยุงรำคาญ นำโรคฟิลาเรีย, โรคไข้สมองอักเสบ
  • ยุงลาย นำโรคไข้เลือดออก ยุงเสือ นำโรคเท้าช้าง
  • ยุงลายที่กัดเราอยู่ทุกวันมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน
  • ยุงลายเป็นพาหะของโรคซิกา และไข้เลือดออก
  • ยุงลายตัวเมียสามารถออกไข่ได้ 30-300 ฟองต่อครั้ง
  • ยุงลายที่ดูดเลือดเป็นอาหารคือ ยุงลายเพศเมียเท่านั้น
  • ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ส่วนยุงรำคาญชอบหากินในเวลากลางคืน
  • ยุงลายตัวผู้และยุงลายตัวเมียสามารถทำการผสมพันธุ์กันได้กลางอากาศ

 

 

โปรโมชั่นสุดฮอต!!!

ปราบยุงลาย....ให้สิ้นซาก ด้วย In2Care

ติดตั้ง 4 จุด แถมอีก 1 จุด ทันที!

(ภายในเดือน ต.ค. 63 นี้ เท่านั้น)

สนใจคลิกเลย

เน€เธžเธดเนˆเธกเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™

 

ทีมงาน ซี ซี เอส ได้รับการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมและชีววิทยาของยุง อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเลือกใช้วิธีการแบบผสมผสานที่หลากหลายสำหรับการกำจัดยุงอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะเลือกใช้เคมีและเครื่องมือที่เหมาะสมในการกำจัดยุงในแต่ละช่วงวงจรชีวิต เพื่อการควบคุมและลดจำนวนประชากรยุงให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

บริการฉีดพ่นเคมีภายในอาคารด้วยเครื่อง ULV

 

บริการฉีดพ่นเคมีภายนอกอาคารด้วยเครื่อง SWINGFOG

บริการหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุง

ตามภาชนะและแหล่งที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง

 

บริการกับดักยุงลาย (In2Care Mosquito Trap) HOT!!!

“นวัตกรรมใหม่ เป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เหมาะกับพื้นที่ที่มีเด็กผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง”

 

 

“กับดักจะดึงดูดให้ยุงมาวางไข่ และสารยับยั้งการเจริญเติบโตจะเริ่มทำงาน”

ทำให้ไม่สามารถกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยได้ สำหรับยุงที่มาเกาะที่ผ้าตาข่าย สารชีวภาพจะติดขายุง และยุงตัวนั้นจะแพร่สารชีวภาพไปยังแหล่งเพาะพันธุ์อื่นๆ บริเวณโดยรอบ ส่งผลให้ยุงอ่อนแอและตายลงใน 2-3 วัน และการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางกับดักในการกำจัดยุงในบริเวณที่มีร่มเงา โดยจะเข้าทำตรวจะเช็คและทำบริการเดือนละครั้ง

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม