บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

TH | EN

บริการของเรา

ปลวก (Termites)

ปลวกสามารถทำลายไม้ยืนต้น ไม้ซุง ไม้ยืนต้น ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนเข้าทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้ ให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก อีกทั้งยังทำลายพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นการมีปลวกไม่มากจนเกินไป หรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดประโชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงความสมดุลระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น การวางแผนควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดของการมีปลวก

 

ปลวก เป็นแมลงสังคม (social insects)อยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในรัง ประชากรภายในรังแบ่งเป็น 3 วรรณะ มีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่

 1. วรรณะสืบพันธุ์ หรือ แมลงเม่า (alate)
  ประกอบด้วยเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ โดยจะบินออกจากรังเมื่ออากาศเหมาะสมเพื่อจับคู่กันและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างรัง และวางไข่
 2. วรรณกรรมกร หรือ ปลวกงาน (worker)
  มีลำตัวอ่อนนุ่ม ไม่มีปีก ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกทำหน้าที่ทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหาร สร้างรัง ทำความสะอาดซ่อมแซมรังดูแลไข่และตัวอ่อนภายในรัง
 3. วรรณะทหาร หรือ ปลวกทหาร (soldier)
  ไม่มีปีก ไม่มีตา มีกรามขนาดใหญ่ ที่ดัดแปลงเป็นอวัยวะที่ใช้ป้องกันตัว และสมาชิกภายในรัง บางชนิดกรามดัดแปลงรูปร่างคล้ายงวงใช้ปล่อยสารเหนียวเพื่อต่อสู้ศัตรู
 

 

วงจรชีวิตของปลวก

แมลงเม่าจะเริ่มบินออกจากรังในช่วงพลบค่ำของฤดูฝน ช่วงประมาณ 18.30-19.30 น.เข้าหาแสงสว่าง เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และหาบริเวณที่เหมาะสม มีอาหารและความชื้นพอเหมาะ จากนั้นประมาณ 2-3 วันจึงเริ่มวางไข่ ไข่รุ่นแรกที่ออกมาจะเป็นหมันราชินีปลวกจะปล่อย ฟีโรโมนเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าไข่ที่ฟักออกมา จะเจริญเติบโตไปเป็นปลวกในวรรณะใดจากสภาพความเป็นอยู่ หรือสภาพทางนิเวศวิทยา รวมถึงอุปนิสัยในการกินอาหาร

 1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้
  • ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites) อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และมีความชื้นต่ำ โดยจะทำลายเนื้อไม้ภายในเหลือผิวไม้ด้านนอกเป็นฟิล์มบางๆ ไว้
  • ปลวกไม้เปียก (Damp-wood termites) อาศัยและกินเนื้อไม้ของไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มตายที่ความชื้นสูง
 2. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน
  • ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) อาศัยและทำรังอยู่ในดิน
  • ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) สร้างรังขนาดกลางถึงใหญ่อยู่บนพื้นดิน
  • ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton nest termites) สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟ โครงสร้างของอาคารต่างๆ
 

 

แหล่งอาหารของปลวก

 1. ไม้
 2. ดินและฮิวมัส
 3. ใบไม้ซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนดิน
 4. ไลเคนและมอส

ส่วนมากปลวกจะกินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบโดยในระบบทางเดินอาหารจะมีโปรโตซัว หรือ จุลินทรีย์ ซึ่งทำหน้าที่ย่อยเซลลูโลสให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก สำหรับปลวกที่เป็นปัญหาทำลายโครงสร้างบ้านเรือนนั้น จะมีพัฒนาการในการกินอาหารที่มีความหลากหลาย เช่น ยิปซัมบอร์ด ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน หรือแม้กระทั่งพาติเคิลบอร์ด ที่นิยมนำมาประกอบเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน แม้กระทั่งพื้นไม้ลามิเนต หรือพื้นไม้สังเคราะห์