กำจัดปลวก

Termites

บริการป้องกันและกำจัดปลวก (Termites Control)

ปลวกถือเป็นภัยเงียบที่คอยสร้างปัญหาให้กับบ้านและที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างยาวนาน ดังนั้นการกำจัดปลวกให้หมดจากบ้านของคุณถือเป็นวิธีการปกป้องบ้านได้อย่างดีที่สุด ซึ่งวิธีที่คุ้นเคยกันดีนั้นก็คือการฉีดพ่นเคมีเพื่อกำจัดปลวก ทั้งนี้การกำจัดปลวกไม่ได้มีแค่วิธีการข้างต้นเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ระบบเหยื่อป้องกันและกำจัดปลวกซึ่งทำให้ปลวกตายยกรัง โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

CCS เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการกำจัดปลวก มายาวนานกว่า 40 ปี เราให้บริการทั้งการติดตั้งระบบเหยื่อ การวางระบบท่อป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่กำลังก่อสร้าง และการเจาะพื้นอัดสารเคมีลงดินสำหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เรายินดีสำรวจพื้นที่และให้คำปรึกษาฟรี

ปลวก (Termites)

ปลวกสามารถทำลายไม้ยืนต้น ไม้ซุง ไม้ยืนต้น ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนเข้าทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้ ให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก อีกทั้งยังทำลายพืชผลทางการเกษตร แต่ปลวกยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ ดังนั้นการมีปลวกไม่มากจนเกินไป หรือน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดประโชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ รวมถึงความสมดุลระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น การวางแผนควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดของการมีปลวก

ปลวก เป็นแมลงสังคม (Social Insects) อยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในรัง ประชากรภายในรังแบ่งเป็น 3 วรรณะ มีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน

1. วรรณะสืบพันธุ์ หรือ แมลงเม่า (Alate)

ประกอบด้วยเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ โดยจะบินออกจากรังเมื่ออากาศเหมาะสมเพื่อจับคู่กันและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างรัง และวางไข่

 

2. วรรณกรรมกร หรือ ปลวกงาน (Worker)

มีลำตัวอ่อนนุ่ม ไม่มีปีก ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกทำหน้าที่ทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหาร สร้างรัง ทำความสะอาดซ่อมแซมรังดูแลไข่และตัวอ่อนภายในรัง

3. วรรณะทหาร หรือ ปลวกทหาร (Soldier)

ไม่มีปีก ไม่มีตา มีกรามขนาดใหญ่ ที่ดัดแปลงเป็นอวัยวะที่ใช้ป้องกันตัว และสมาชิกภายในรัง บางชนิดกรามดัดแปลงรูปร่างคล้ายงวงใช้ปล่อยสารเหนียวเพื่อต่อสู้ศัตรู

วงจรชีวิตของปลวก

แมลงเม่าจะเริ่มบินออกจากรังในช่วงพลบค่ำของฤดูฝน ช่วงประมาณ 18.30-19.30 น. เข้าหาแสงสว่าง เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และหาบริเวณที่เหมาะสม มีอาหารและความชื้นพอเหมาะ จากนั้นประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่ ไข่รุ่นแรกที่ออกมาจะเป็นหมันราชินีปลวกจะปล่อย ฟีโรโมนเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าไข่ที่ฟักออกมา จะเจริญเติบโตไปเป็นปลวกในวรรณะใดจากสภาพความเป็นอยู่ หรือสภาพทางนิเวศวิทยา รวมถึงอุปนิสัยในการกินอาหาร

ปลวกแบ่งตามลักษณะที่อยู่อาศัยได้ 2 ประเภท

 1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้

  • ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites) อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และมีความชื้นต่ำ โดยจะทำลายเนื้อไม้ภายในเหลือผิวไม้ด้านนอกเป็นฟิล์มบางๆ ไว้
  • ปลวกไม้เปียก (Damp-wood termites) อาศัยและกินเนื้อไม้ของไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มตายที่ความชื้นสูง
 2. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน

  • ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) อาศัยและทำรังอยู่ในดิน
  • ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) สร้างรังขนาดกลางถึงใหญ่อยู่บนพื้นดิน
  • ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton nest termites) สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟ โครงสร้างของอาคารต่างๆ

แหล่งอาหารของปลวก

 1. ไม้
 2. ดินและฮิวมัส
 3. ใบไม้ซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนดิน
 4. ไลเคนและมอส

ส่วนมากปลวกจะกินอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบโดยในระบบทางเดินอาหารจะมีโปรโตซัว หรือ จุลินทรีย์ ซึ่งทำหน้าที่ย่อยเซลลูโลสให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก สำหรับปลวกที่เป็นปัญหาทำลายโครงสร้างบ้านเรือนนั้น จะมีพัฒนาการในการกินอาหารที่มีความหลากหลาย เช่น ยิปซัมบอร์ด ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน หรือแม้กระทั่งพาติเคิลบอร์ด ที่นิยมนำมาประกอบเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน แม้กระทั่งพื้นไม้ลามิเนต หรือพื้นไม้สังเคราะห์

การตรวจเช็คปลวกโดยใช้เครื่อง Termatrac

ข้อดีของการเลือกกำจัดปลวกกับ CCS

 1. มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ด้านบริการป้องกันและกำจัดปลวก
 2. เข้าแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อพบปัญหา
 3. วิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
 4. เลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และ มีเอกสารข้อมูลที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย MSDS (Material Safety Data Sheet) ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 5. พนักงานมีความรู้ความชำนาญงานโดยเฉพาะ และ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานและการตรวจปลวก

ขั้นตอนการให้บริการ

1.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา และพูดคุยถึงปัญหา

2.

นัดสำรวจ

ทีมสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ ประเมินปัญหา เพื่อการให้บริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

3.

ทำบริการ

ทีมบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าให้บริการตามนัดหมาย

4.

ติดตามผลและดูแลต่อเนื่อง

ติดตามผลการทำบริการ แก้ไขปัญหา และ ดูแลอย่างต่อเนื่อง

ระบบท่อป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารระหว่างการก่อสร้าง

การวางท่อน้ำตามแนวคานคอดิน
การอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน
การฉีดเคลือบผิวดิน
การวางระบบท่อและการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน

การวางระบบท่อของ CCS เป็นวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี เนื่องจากเป็นการจัดการที่โครงสร้างพื้นฐานของตัวอาคาร

การอัดสารเคมีชนิดน้ำป้องกันและกำจัดปลวก มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 ก่อนการเทพื้นปูน
อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินตามแนวคานคอดินด้านใน และฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดินภายในพื้นอาคารทั้งหมด

ขั้นที่ 2 ภายหลังการปลูกสร้างเสร็จแล้ว (ก่อนการเทพื้นคอนกรีตรอบนอกตัวอาคาร)
อัดฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดินตามแนวรอบผนังอาคารภายนอก

บริษัทฯ ยินดีรับประกันผลงานที่ได้รับการบริการป้องกันปลวกระบบวางท่อ เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการตรวจเช็คปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงอายุการรับประกัน หรือ ตามที่ระบุในสัญญา

ขั้นตอนการเจาะพื้นอัดสารเคมีลงดิน สำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง

การเจาะพื้นชั้นล่าง

การอัดสารเคมีชนิดน้ำ

การใส่สารเคมีชนิดผง

ขั้นตอนการเจาะพื้นอัดสารเคมีลงดิน สำหรับอาคารหลังการก่อสร้าง
 1. เจาะพื้นชั้นล่างตามจุดเสี่ยง เพื่ออัดเคมีน้ำลงดิน ด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง ให้ดินบริเวณนั้นมีความเป็นพิษต่อปลวก และสามารถครอบคลุมถึงแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น มด ตะขาบ เป็นต้น
 2. การใส่เคมีผงกำจัดปลวก ณ บริเวณจุดที่พบปัญหา ตามแนวทางเดินของปลวกที่เข้าทำลายสถานที่ หรือทรัพย์สินภายในสถานที่
 3. หลังจากการทำบริการเจาะพื้นและอัดเคมีน้ำครั้งแรกแล้ว ทีมบริการจะนัดเข้าทำการตรวจเช็คติดตามผลเป็นระยะๆ ตลอดอายุสัญญา หากพบปัญหาจะทำการใช้เคมีผงในการป้องกันกำจัด

การเจาะสว่านหัวเพชร

จุกปิดสเตเลส

จุกปิดพลาสติก

ระบบเหยื่อ กำจัดปลวก

ระบบเหยื่อ กำจัดปลวก เป็นเทคนิคในการควบคุมและกำจัดปลวก ซึ่งเป็นวิธีการไม่ใช้สารเคมีหรือเคมีต่างๆ ในการกำจัดปลวก แต่ใช้เหยื่อที่มีสารเคมีที่ทำให้ปลวกตายเมื่อกลืนเหยื่อประเภทนั้นๆเข้าไป ระบบเหยื่อเป็นสารที่ปลวกสามารถกินได้ มักจะมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อปลวก เมื่อปลวกกินเหยื่อ จะทำให้ปลวกตาย และสามารถกระจายยาพิษไปยังปลวกอื่นๆในฝูง โดยการประยุกต์ใช้ เหยื่อปลวกจะถูกวางไว้ในบริเวณที่มีปลวกมาก เช่น บ้าน, โรงงาน, สวน ฯลฯ และปลวกจะมากินเหยื่อนั้น ทำให้ปลวกตายและลดจำนวนปลวกในบริเวณนั้น ซึ่งมีความปลอดภัยสูง เพราะเหยื่อปลวกมักจะมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อปลวกเท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์เลี้ยง โดยประสิทธิภาพ เมื่อใช้เหยื่อปลวกอย่างถูกต้อง สามารถควบคุมปริมาณปลวกในบริเวณนั้นให้ลดน้อยลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

ระบบเหยื่อ แบ่งออกตามประเภทดังนี้

 • เหยื่อแบบซิสเต็ม (Systernatic Baiting) ประกอบด้วยเหยื่อที่มีสารพิษที่สามารถกระจายไปยังปลวกอื่น ๆ ในฝูง โดยเฉพาะซิสเตมิน และมักใช้ในการควบคุมปลวกในระยะยาว
 • เหยื่อแบบกลุ่ม (Group Baiting) เหยื่อปลวกที่สร้างขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายสารพิษไปยังปลวกมากขึ้น
 • เหยื่อแบบเดี่ยว (Spot Baiting) เหยื่อที่วางไว้ในจุดเฉพาะเจาะจง เพื่อควบคุมปลวกในพื้นที่จำกัด
 • เหยื่อปลวกส่วนตัว (Private Baiting) ประกอบด้วยเหยื่อที่ถูกปิดซ่อนไว้ในท่อเฉพาะ ทำให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อและกระจายสารพิษในฝูง
 • เหยื่อที่ป้องกันการกินโดยสัตว์อื่นๆ เหยื่อที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่น ๆ เข้าไปกิน เช่น หนู, สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า
 • เหยื่อที่มีกลิ่นหรือรส เหยื่อที่ผสมกับกลิ่นหรือรสที่ปลวกชอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปลวกกินเหยื่อ

 

ระบบเหยื่อภายในอาคาร เป็นวิธีการควบคุมและกำจัดปลวกภายในอาคารโดยใช้เหยื่อที่มีสารพิษสำหรับปลวก ดังนี้: เหยื่อปลวก: เป็นสารที่ผสมกับอาหารที่ปลวกชอบ ซึ่งสามารถกินได้ แต่มีสารพิษเกิดการตาย เมื่อปลวกกินเหยื่อจะตายและสามารถกระจายสารพิษไปยังปลวกอื่นในฝูง การวางเหยื่อปลวกจะถูกวางไว้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่สุดหรือพบปลวกมาก เช่น ใต้พื้น, ในฐานเตียง, ใต้โต๊ะ, หรือบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นที่อาศัยของปลวก ประสิทธิภาพระบบเหยื่อมีประสิทธิภาพในการควบคุมปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีพิษ และสามารถควบคุมปลวกในระยะยาว ความปลอดภัยระบบเหยื่อปลวกมักจะมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อปลวกเท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์เลี้ยง การจัดการเหยื่อปลวกต้องถูกจัดการและวางไว้ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ปลวกมีโอกาสกินเหยื่อและกระจายสารพิษ การใช้ระบบเหยื่อภายในอาคารจะช่วยลดปัญหาปลวกในอาคาร โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมักจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

ระบบเหยื่อนอกอาคาร เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปลวก ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่กว้างขวาง เช่น บริเวณที่มีป่าไม้, สวน, ฟาร์ม, หรือพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงจากปลวก วิธีการทำงานของระบบเหยื่อปลวกนอกอาคาร การวางเหยื่อปลวกจะถูกวางไว้ที่จุดที่มีปลวกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่มีเศษไม้, ดิน, หรือเศษของวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นที่อาศัยของปลวก เหยื่อสามารถวางได้บนพื้น, ฝักบัว, หรือบนโคนต้นไม้ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้าไปกินได้ง่าย การป้องกันสัตว์อื่น เหยื่อปลวกจะถูกวางในท่อพลาสติกหรือกล่องเหยื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่น ๆ เข้าถึงและกินเหยื่อ เช่น หนู, สัตว์เลี้ยง, หรือสัตว์ป่า การแพร่กระจายสารพิษเมื่อปลวกกินเหยื่อ จะทำให้ปลวกตายและสามารถกระจายสารพิษไปยังปลวกอื่น ๆ ในฝูง สารพิษที่ใช้มักจะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงต่อปลวก แต่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง ข้อดีและข้อเสียของระบบเหยื่อปลวกนอกอาคาร ข้อดีคือ ไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประสิทธิภาพในการควบคุมปลวกในพื้นที่กว้าง สามารถควบคุมปลวกในระยะยาว ส่วนข้อเสีย คือการวางเหยื่อต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อให้ปลวกมากินเหยื่อ อาจต้องใช้เวลานานในการควบคุมปลวกในพื้นที่ที่มีปลวกมาก สรุปแล้ว ระบบเหยื่อปลวกนอกอาคารเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการควบคุมปลวกในพื้นที่กว้าง โดยไม่ต้องใช้สารเคมีพิษ และมักจะเป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีปลวกเป็นจำนวนมาก

การวางแนวป้องกันและกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

จากศึกษาและวิจัยวงจรชีวิตของปลวกค้นพบว่า “การติดตั้งสถานีเหยื่อ” สามารถดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินเหยื่อในสถานีพร้อมนำอาหารกลับสู่รัง ทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดสารยับยั้งการลอกคราบและการเจริญเติบโตสู่ประชากรปลวกทั้งหมด เป็นผลทำให้ปลวกตายยกรัง โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

 

การทำงานของระบบเหยื่อ

ระบบเหยื่อภายนอกอาคาร

การติดตั้งกล่องเหยื่อภายในอาคาร

ระบบเหยื่อป้องกันและกำจัดปลวก (ติดตั้งภายในอาคาร)

มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและสามารถถอดออกเมื่อหมดปัญหา ซึ่งสามารถติดตั้งภายในอาคารต่างๆ เช่น บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมีเนียม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการกำจัดปลวก

การเลือกใช้บริการกำจัดปลวกนั้น ต้องคำนึงถึง ปัญหาปลวกที่พบ และ ลักษณะโครงสร้างของสถานที่ ซึ่งการกำจัดปลวกของ CCS มี 2 วิธี คือ ระบบเคมี และ ระบบเหยื่อ ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ แบบระบบเคมี เป็นการป้องกันก่อนการก่อสร้างบ้านและอาคาร ด้วยการวางระบบท่อตามแนวคานและการทำ Soil Treatment หรือ บ้านที่มีระบบท่อเดินไว้แล้ว ส่วนระบบเหยื่อนั้น เหมาะกับบ้านที่สร้างเสร็จและมีบริเวณรอบบ้าน จุดเด่นคือ เป็นวิธีการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และทำให้ปลวกตายยกรัง

ระบบเคมี คิดตามพื้นที่ของอาคาร ส่วนระบบเหยื่อจะคิดตามเส้นรอบวง

สารเคมีทุกชนิดที่ CCS เลือกใช้ จะต้องผ่านการทดสอบโดยนักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่า มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน และที่สำคัญจะต้องทำการขึ้นทะเบียนกับ องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้ในงานบริการทุกประเภทของเราได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยทั่วไปการกำจัดปลวกให้หายขาดจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน ขึ้นอยู่กับ สภาพความรุนแรงของปัญหา และความซับซ้อนของโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้ CCS มีระบบการติดตาม การประเมิน และ การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขให้หมดไป

สำหรับระบบเคมี การฉีดพ่นกำจัดปลวก และมีการอัดเคมีน้ำยาลงดิน เพียงแค่ปีละครั้ง ก็สามารถป้องกันได้ แต่เพื่อความไม่ประมาทเราต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน เนื่องจากโครงสร้างอาคาร อาจมีจุดบอด ที่ปลวกสามารถเข้าทำลายได้ตลอดเวลา

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save