อบพ่นฆ่าเชื้อโรค

Disinfection

เชื้อโรค เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มักปนเปื้อนอยู่ในอากาศ และแพร่กระจายสู่มนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การหายใจ การบริโภคอาหาร มีสัตว์เป็นพาหะ และการสัมผัสโดยตรงจากบริเวณที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

ทั้งนี้ การทำความสะอาดที่พักอาศัยหรือสถานที่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น การอบพ่นฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีจากทีมงานมืออาชีพจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CCS เป็นผู้ให้บริการด้านการอบ พ่นฆ่าเชื้อมายาวนานกว่า 40 ปี เรามีทีมงานคุณภาพพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดี เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์ จึงทำให้มั่นใจว่าสถานที่ของท่านมีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ

จุดเด่นของการอบพ่นฆ่าเชื้อ

  1. สามารถฆ่า เชื้อไวรัสสายพันธ์ต่างๆ เช่น ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1) ไข้หวัดนก (H5N1) โรคซาร์ส ไวรัสโคโรน่า เชื้อแบคทีเรีย เช่น coli, Salmonella เชื้อรา และยีสต์ ได้อย่างรวดเร็ว
  2. มีความปลอดภัยสูงต่อ มนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม
  3. สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในทุกสภาพผิวและสามารถขจัดกลิ่นเหม็นอับได้ด้วย
  4. เหมาะกับที่พักอาศัย อาคาร สถานประกอบการ ทุกรูปแบบ เช่น บ้าน คอนโด สำนักงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สนามบิน ห้องเย็น ห้องเรียน ฟิตเนส ฯลฯ

ขั้นตอนการทำบริการ

  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • เตรียมความพร้อมของพื้นที่โดย ปิดหน้าต่าง ประตู ทุกบาน ต้องจัดเก็บอาหารและภาชนะ ในที่มิดชิด
  • อบพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) โดยปรับขนาดละอองที่ 10 ไมครอน
  • หลังการอบพ่นฆ่าเชื้อเสร็จ ต้องปิดห้อง อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อให้ยาฆ่าเชื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการให้บริการ

1.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา เพื่อปรึกษา และพูดคุยถึงปัญหา

2.

นัดสำรวจ

ทีมสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ ประเมินปัญหา เพื่อการให้บริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

3.

ทำบริการ

ทีมบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าให้บริการตามนัดหมาย

4.

ติดตามผลและดูแลต่อเนื่อง

ติดตามผลการทำบริการ แก้ไขปัญหา และ ดูแลอย่างต่อเนื่อง